Odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za stambeno-poslovni objekat

07 dec 2022

 Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za uređenje prostora obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta „Sotko Montenegro“ doo iz Tivta, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za stambeno-poslovni objekat na urbanističkim parcelama UP 2-8, UP 2-9, UP 2-10, UP 2-11, koje čine kat.parcele br. 556/1, 556/2, 557, 555/1, 555/3, 555/2, 560, 562, 183/2, 558/1, 558/2, 558/3, 558/4, 559 sve KO Tivat, u zahvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal“, opština Tivat.  

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Opštine Tivat, Sekretarijat za uređenje prostora, Trg magnolija br. 1, radnim danima od 8 do 11 časova (srijedom od 8 do 14 časova), kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja, u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za uređenje prostora, je petak 16.12.2022.godine.

Dokumentacija – dalje