Odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije gata PN u Porto Montenegru, opština Tivat

19 sep 2022

Agencija za zaštitu životne sredine obavijestila je Opštinu Tivat da je nosilac projekta, „ADRIATIC MARINAS” D.O.O. iz Tivta, Dom Vojske, Obala bb, Tivat, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rekonsrukciju gata PN u sklopu luke nautičkog turizma Tivat-Porto Montenegro u zoni M2, za potrebe napajanja plovila gorivom.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, kao i u Sekretarijatu za uređenje prostora, Opština Tivat, radnim danima od 8 do 11 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa veb-sajta Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me odnosno veb-sajta Opštine Tivat www.opstinativat.me.

 

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 26.09.2022. godine.

 

Obavještenje - detaljnije

 

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja - detaljnije