Najava VIII sjednice Odbora povjerenika

20 sep 2022
Na osnovu člana 185 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore“ broj 02/18, 34/19 , 38/20, 50/22 i 84/22) i člana 11 Poslovnika Odbora povjerenika Opštine Tivat („Službeni list Crne Gore-opštinski propisi“ broj 11/22), sazivam VIII SJEDNICU ODBORA POVJERENIKA.

Sjednica će se održati 22. septembra 2022. godine, sa početkom u 11 časova u skupštinskoj sali na III spratu Opštine Tivat.

Dnevni red - detaljnije

Predlog tačaka dnevnog reda VIII sjednice Odbora povjerenika - detaljnije