Odluka o dodjeli stipendija za studijsku 2021/22. godinu

03 dec 2021

Na osnovu člana 72, stav 1 tačka 16 Statuta opštine Tivat („Službeni list CG” – opštinski propisi“, br. 24/18 i 09/20), člana 10 Odluke o stipendiranju studenata („Službeni list CG – opštinski propisi“,  br. 10/12, 03/13, 35/15 i 19/19) i Liste kandidata koji ispunjavaju uslove za dodjelu stipendija za studijsku 2021/22. godinu, br. 04-609/20-257/66 od 19.11.2021. godine, na prijedlog Komisije za dodjelu stipendije, donosim ODLUKU o dodjeli stipendija za studijsku 2021/22. godinu - detaljnije