Odluka o izboru nezavisnih procjenjivača za 2024. godinu

23 jan 2024

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organzacijama, na osnovu člana 30 stav 3 i 4 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 32/18), donosi Odluku o izboru nezavisnih procjenjivača za 2024. godinu - detaljnije

Lista nezavisnih procjenjivača - detaljnije

post slika