ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI NACRTA LOKALNOG PROGRAMA SOCIJALNOG STANOVANJA ZA OPŠTINU TIVAT ZA 2017-2018. GOD

10 maj 2017

Odluka o pristupanju izradi nacrta Lokalnog programa socijalnog stanovanja za opštinu Tivat za 2017-2018.god. - dalje

Javni poziv za predlaganje članova/ca radne grupe za izradu Lokalnog programa socijalnog stanovanja za opštinu Tivat za 2017-2018.god. - dalje