Odluka o sufinansiranju programa rada sportskih organizacija za 2024. godinu

12 mar 2024

Komisija za raspodjelu sredstava sportskim organizacijama izvršila je uvid u prijave pristigle po Javnom konkursu, te u skladu sa uslovima iz konkursa i na osnovu vrednovanja programa rada sportskih organizacija donijela Odluku o sufinansiranju programa rada sportskih organizacija za 2024. godinu - detaljnije

post slika