ODRŽAN PRVI SASTANAK RADNE GRUPE ZA IZRADU AKCIONOG PLANA ZA MLADE U OPŠTINI TIVAT 2015-2016

13 feb 2015

U Sali opštine Tivat juče je održan prvi sastanak Radne grupe za izradu Akcionog plana za mlade 2015 -2016. Rješenjem predsjednika formirana je Radna grupa koju čine: koordinatorka mr Darka Ognjanović, Lidija Vujović ispred Doma zdravlja Tivat , Iva Gopčević Čelanović NVO Kreativni centar Tivat, Boris Bubanja ispred OO PZP Tivat - Mladi pokreta za promjeneTivat, Bruna Matijević –Muzička škola Tivat, Snežana Kršikapa – JU SMŠ Tivat.

Zadatak Radne grupe je učešće u izradi Akcionog plana kao strateškog dokumenta koji treba da definiše program aktivnosti prilagođen mladima i pravac razvoja omladinske politike u opštini Tivat.

Na sastanku je koordinatorka mr Darka Ognjanović informisala članove o do sada realizovanim aktivnostima iz Lokalnog plana akcije za mlade u opštini Tivat od 2012.godine, a zatim se prešlo na analizu svih aktivnosti koje bi bile aktuelne u narednom periodu.Do narednog sastanka sve primjedbe i sugestije biće dostavljene elektronskim putem.

 

post slika