ODRŽAN KOLEGIJUM PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE

05 nov 2018

Na današnjem kolegijumu Predsjednika skupštine kojem su prisustvovali predsjednici klubova odbornika dogovoreno je da se XXV po redu sjednica Skupštine održi 16.11.2018 godine.

Predsjednik skupštine je najavio da će se na dnevnom redu naći predlog Strateškog plana razvoja opštine Tivat 2019-2022, predlog Odluke o donošenju DUP-a „Servisna zona Luštica“, predlog Odluke o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje za lica u stanju socijalne potrebe, predlog Odluke o izletničkoj taksi, predlog Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti 2018-2022 godina,predlog odluke o izmjeni Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila privrednog društva „Parking servis“ DOO Tivat,predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o regulaciji saobraćaja na teritoriji opštine Tivat, predlog Odluke o imenovanju jednog člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave. Takođe je ukazao da su neke odluke u izradi od strane nadležnih Sekretarijata, te da postoji mogućnost proširenja dnevnog reda.

Saziv za sjednicu sa materijalom će biti dostavljen odbornicima deset dana prije održavanja sjednice, u skladu sa novim Poslovnikom o radu Skupštine opštine Tivat.

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT