ODRŽANA DRUGA SJEDNICA OPŠTINSKOG TIMA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA

15 dec 2017

Današnjom sjednicom Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje u vanrednim situacijama, koja se održala po drugi put, predsjedavao je zamjenik rukovodioca tima Potpredsjednik Opštine Dejan Maslovar. Tačke dnevnog reda bile su: usvajanje zapisnika sa prve sjednice Opštinskog tima, Usvajanje Poslovnika o radu Opštinskog tima, Izvještaj o pripremi zimske požarne sezone i drugih akcizenata, predlog budžeta Službe zaštite i spašavanja Tivat za 2018. godinu i tačka razno.
Na sjednici je bilo riječi o situaciji koja je zatekla proteklo ljeto Opštinu Tivat, odnosno požarima na području poluostrva Luštica i Vrijes/Gradiošnica, kao i o angažovanju i djelovanju svih aktera u spašavanju lica i objekata u datoj situaciji. Takođe, bilo je riječi i o planiranju i djelovanju institucija lokalnih organa u slučaju poplava i ostalih vremenskih nepogoda na području Opštine.
„Veoma smo zahvalni svim institucijama na lokalnom i državnom nivou što su bile aktivne u realizaciji aktivnosti gašenja požara na pomenutim lokacijama i ponosni smo što je izbjegnuta veća materijalna šteta, kada su u pitanju stambeni objekti mještana navedenih područja. Ne treba zaboraviti doprinos mještana i turista koji su pružili svoju pomoć predstavnicima Službe zaštite i spašavanja Tivat u datoj okolnosti, pružajući nesebičnu pomoć u vidu angažovanja ljudskih resursa, hrane, pića i logistike“ – kazao je Potpredsjednik Maslovar.
Potpredsjednik Siniša Kusovac izložio je tačku dnevnog reda koja se ticala Budžeta pomenute Službe i istakao da su za narednu godinu planirana sredstva koja će znatno doprinijeti usavršavanju opreme i voznog parka navedene Službe. „Opština Tivat pruža punu podršku Službi zaštite i spašavanja Tivat, kako u organizacionom tako i u finansijskom smislu. Opština će, u narednom periodu, zajedno sa Komunalnim preduzećem Tivat, ali i ostalim organima lokalne uprave, preduzeti sve moguće mjere u preventivnom djelovanju i spriječavanju situacija koje su ovo ljeto zadesile našu Opštinu“.
Sjednici su prisustvovali članovi odnosno predstavnici sljedećih istitucija: Opštine Tivat, Službe zaštite i spašavanja, Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije, Ministartsvo unutršanjih poslova, OO Crveni krst, DOO Komunalno Tivat, DOO Vodovod i kanalizacija, Elektrodistribucija Tivat, DOO Radio Tivat.

post slika