Održana prezentacija o vrijednostima i očuvanju morskog ekosistema

27 apr 2023

Sekretarijat za uređenje prostora, u saradnji sa Institutom za biologiju mora iz Kotora, organizovao je predavanje za učenike JU OŠ „Drago Milović“, JU OŠ „Branko Brinić“, i JU SMŠ „Mladost“ pod nazivom „Vrijednosti morskog ekosistema u cilju zaštite biodiverziteta i prevencije prisutnih pritisaka“, koje je održano u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat u utorak, 25. aprila.

Predavanje je učenicima prezentovala dr Slavica Petović, naučna savjetnica u Institutu za biologiju mora, koja je pojasnila koji tipovi podloga postoje u našem podmorju i koje ih životne zajednice nastanjuju, zatim važnost sprovođenja istraživanja, metode kojima se vrše terenska i laboratorijska istraživanja i mapiranje staništa, sa posebnim akcentom na najznačajnija staništa i vrste, zaštićena prirodna dobra i unesene vrste. Takođe je navela najznačajnije pritiske na morski biodiverzitet, koji su u najvećoj mjeri uzrokovani nesavjesnim  antropogenim aktivnostima, kao i potrebom da se takvi pritisci umanje, kako bi staništa bila očuvana, a brojnost populacija uvećana.

Predavanje je organizovano povodom obilježavanja Dana planete Zemlje, u cilju edukacije mladih o osjetljivosti morskog ekosistema, brojnim pritiscima i ranjivostima morskog ekosistema, te očuvanju ovog segmenta životne sredine. Namjera je da se ovakvom i sličnim akcijama, kroz kontinuiranu edukaciju svih starosnih grupa, na odgovarajući način ukaže na neophodnost zaštite i očuvanja morske sredine i biodiverzitet u cjelini.

post slika

Galerija