Održana radionica “Bolesti zavisnosti i mladi”

29 nov 2023

Prema Međunarodnom kalendaru zdravlja, mjesec novembar posvećen je borbi protiv bolesti zavisnosti. Tim povodom, u organizaciji Opštine Tivat – Sekretarijata za društvene djelatnosti i saradnji sa tivatskim Domom zdravlja, u utorak /28.11./ održana je radionica na temu “Bolesti zavisnosti i mladi” za učenike od VI-IX razreda OŠ “Drago Milović”. Radionicu je vodila dr Tanja Kijac, koja je sa učenicima razgovarala o najčešćim bolestima zavisnosti, štetnosti konzumiranja alkohola, duvanskih proizvoda i psihoaktivnih supstanci. Bilo je rječi o zabludama, ličnosti zavisnika, formiranju stavova kod mladih, kao i vještinama za prepoznavanje prvih simptoma zavisnosti.

Cilj aktivnosti je edukacija djece i mladih o rizicima koje sa sobom nose bolesti zavisnosti uključujući brojne posljedice, kako medicinske tako i socijalne. Ispred Sekretarijata za društvene djelatnosti učenicima se obratio i ukazao na značaj teme Aleksandar Daković, samostalni savjetnik za prevenciju bolesti zavisnosti.

post slika