Aktivnosti Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor

29 nov 2023

Uklonjene garaže u Njegoševoj ulici

Službenici Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor Opštine Tivat sproveli su administrativno izvršenje rješenja, kojima je NN licima naloženo uklanjanje privremenih objekata - tri montažne parking garaže, koje su se nalazile na kat.parc. 2286/1 KO Tivat, u Njegoševoj ulici, na prostoru iza stambenih zgrada. Za ova tri privremena objekta nije utvrđeno vlasništvo. Garaže su shodno Zakonu o inspekcijskom nadzoru uklonjene angažovanjem građevinske firme "Tecta inženjering" doo iz Podgorice, čiji su radnici u cjelosti uklonili materijal i očistili lokaciju.

Opština Tivat na ovoj lokaciji planira izgradnju objekta zelene pijace na otvorenom, a sredstva za neophodnu dokumentaciju i rješavanje imovinsko-pravnih pitanja predviđena su Nacrtom budžeta za 2024. godinu.

Akcija uklanjanja napuštenih vozila

Komunalna policija je shodno ovlašćenjima iz Odluke o komunalnom redu, otpočela akciju kontrole vozila koja se nalaze na javnim površinama, na istom mjestu, duže od sedam dana, a koja se ne upotrebljavaju u saobraćaju zbog dotrajalosti i oštećenja, koja ne posjeduju registarske tablice, neregistrovana su i sl. Sekretarijat apeluje na one koji u vlasništvu imaju ovakvo ili slično vozilo, da su dužni ista ukloniti u roku koji odredi komunalni policajac u vidno istaknutom naređenju na samom vozilu ili dijelu vozila. U suprotnom, nakon sprovedenog inspekcijskog postupka, izvršiće se uklanjanje putem trećeg lica, o trošku vlasnika.

Fotografije napuštenih vozila pogledajte OVDJE. post slika

Galerija