Okrugli sto na temu “Upravljanje otpadom prava i obaveze državnih organa i jedinica lokalne samouprave, trenutno stanje i moguća rješenja“

11 nov 2013

U petak 8 novembra u hotelu „Maestral“ u Pržnu, u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma i Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju Misije u Crnoj Gori, održan je okrugli sto na temu“ Upravljanje otpadom prava i obaveze državnih organa i jedinica lokalne samouprave, trenutno stanje i moguća rješenja“. Skupu je ispred opštine Tivat prisustvovala glavna administratorka Jovanka Laličić.
S obzirom na projekat „ priprema i implementacija Državnog i lokalnih planova za upravljanje otpadom“, finansiran sredstvima EU, čije se kompletiranje planira za prvu polovinu slijedeće godine Ministarstvo i Misija OEBS-a prepoznali su ovaj trenutak kao idealan za konsultacije na najvišem nivou svih institucija centralog i lokalnog nivoa javne uprave. Predstavnica opštine Tivat Jovanka Laličić na skupu je prezentirala  kratak pregled trenutnog stanja u sektoru upravljanja otpadom  za opštinu Tivat. Inače,već duže vrijeme radna grupa koju je formirao Predsjednik opštine Miodrag Kankaraš,uz stručnu pomoć konsultanske kuće „ Eptisa“ radi na izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom za opštinu Tivat, koji će biti model Lokalnog plana i za druge primorske opštine koje zajedno sa Tivtom rade na izradi ovog veoma važnog dokumenta.
Na skupu održanom u petak usvojen je veliki broj zaključaka oko daljih aktivnosti na ovom planu, koje treba realizovati od strane svih subjekata uključenih u ovaj proces.