OKRUGLI STO O NACRTU DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE “SEKTOR 20 i SEKTOR 21”

05 jun 2018

Obavještava se javnost da će u srijedu, 6. juna 2018. godine, u Multimedijalnoj sali Opštine, sa početkom u 12.00 časova,  biti organizovan Okrugli sto o Nacrtu planskog dokumenta i Nacrtu izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu, gdje će obrađivač plana prezentovati navedeni Nacrt.

Javna rasprava će trajati do 11. juna 2018 godine, te se pozivaju svi zainteresovani da uzmu učešće u raspravi.

Sve primjedbe i sugestije mogu se slati na e-mail adresu: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19 u Podgorici, zaključno sa 11.06.2018. godine.

Dokumentaciju Plana možete preuzeti sa sajta Ministarstva (www.mrt.gov.me) ili klikom na sledeće linkove:

DSL Sektor20 i Sektor21

SPU DSL Sektor 20 i 21

GRAFICKI DIO