OKRUGLI STO O POSEBNOM REZERVATU PRIRODE “TIVATSKA SOLILA”

31 jan 2019

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana močvarnih staništa, Opština Tivat u saradnji sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom i Ministarstvom održivog razvoja i turizma organizuje Okrugli sto o posebnom rezervatu prirode "Tivatska solila" koji će se održati u petak 1. februara 2019. godine u Skupštinskoj sali Opštine Tivat, sa početkom u 10 časova. Na okruglom stolu planirano je da se predstavi nacionalni i međunarodni okvir za zaštitu močvarnih staništa, primjer upravljanja močvarnim staništima u korist prirode i čovjeka, te rezultati istraživanja biodiverziteta koja su na području Solila sprovedena tokom 2018. godine.

Međunarodni dan močvarnih staništa obilježava se svake godine 2. februara u okviru RAMSAR konvencije, sa ciljem da se promoviše značaj zaštite ovakvih staništa, prvenstveno onih koja su upisana na RAMSAR listu močvarnih staništa od međunarodnog značaja. Na ovoj listi nalaze se dva močvarna područja iz Crne Gore: Nacionalni park „Skadarsko jezero“ i Posebni rezervat prirode „Tivatska solila“.

post slika