OPŠTINA INSISTIRA NA POŠTOVANJU SMJERNICA ZADATIH ATLASOM KUPALIŠTA

11 jun 2019

Nadležne inspekcije moraju kontinuirano pratiti stanje na terenu tokom turističke sezone a kupališta na teritoriji Opštine Tivat moraju biti formirana u skladu sa Atlasom crnogorskih plaža i važećim pravilnicima, ocijenjeno je na sjednici Koordinacionog tima za praćenje turističke sezone u Tivtu.

„Opština insistira na poštovanju smjernica zadatih Atlasom kupališta i važećim pravilnicima i za svako postupanje koje nije u skladu sa ovim dokumentima zahtijevaće intervencije nadležnih inspekcija. Takođe, zadržavanje barki na pristaništu na Pinama mora biti u skladu sa pravilima i na tome ćemo insistirati“ – rekao je predsjednik Opštine dr Siniša Kusovac, koji predsjedava timom.     

Atlas crnogorskih plaža i kupališta kao lokaciju 6C prepoznaje lokaciju ispred hotela La Roche i restorana Bevanda. Površina navedenog plažnog prostora je 700 m2, a dužina kupališta je 40 m (ispred hotela La Roche). Drugi dio lokacije 6C (ispred restorana Bevanda) je definisan kao hotelsko kupalište i na tom mjestu je planirano postavljanje mobilijara u skladu sa kapacitetima hotela i ostalim sadržajima koje kupalište traba da ima u skladu sa Pravilnikom. Površina tog plažnog prostora je 450 m2, dužine kupališta 30 m. Na lokaciji nije planirano postavljanje šanka sa terasom. Dio te lokacije, koja se odnosi na prostor ispred hotela La Roche, predviđen je za javno kupališe, bez plažnog mobilijara, potpuno slobodno za građane. Trenutno na toj lokaciji postoji šank sa terasom ispred La Roche hotela, kao i terasa sa stolovima ispred Bevande.

Kontrolor Morskog dobra je, kako je rekao, zapisnički konstatovao da su sadržaji na oba dijela kupališta nelegalni i napravilnosti prijavio nadležnoj urbanističko-građevinskoj inspekciji.

Sastanku Koordinacionog tima je prisustvovao i glavni urbanističko-građevinski inspektor koji je najavio odgovore krajem nedjelje.

Predstavnici Opštine  su inicirali pitanje ograđivanja žardinjerama kupališta ispred hotela Palma, što nije u skladu sa Pravilnikom, kao i stolovima sa stolicama na plaži, čega takođe nema u Atlasu.

Pokrenuto je i pitanje o dešavanjima na plaži Belane, i izvođenju radova na tom prostoru, te da li se radovi na kupalištu izvode u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom, te Atlasom.

Planirano stanje po Atlasu na plaži Belane, lokacija 7A je: kategorija kupališta je javno-porodično (investiciono). Kupalište je dužine 95 metara, površina plažnog prostora je 1032 m2 na kojem je planiran plažni bar od 18m2 sa terasom od 50m2. Polovina tog kupališta po Atlasu treba da bude slobodna za građane, a druga polovina za postavljenje plažnog mobilijara.

Otvoreni šank odnosno plažni bar (po urbanističkim uslovima) izrađuje se od montažnih elemenata. Površina na kojoj se postavlja otvoreni šank uključujući i prostor za ugostiteljsku terasu ne može se fizički mijenjati odnosno betonirati. To znači da se postavlja isključivo na postojeću odnosno daščanu podlogu maksimalne visine 10cm u odnosu na kotu terena.

Na Belanama se trenutno izvodi šank od čvrstog materijala, uz betoniranje dijela plaže.

post slika