Opština Tivat neće snositi troškove izgradnje podzemnog prolaza (Reagovanje Opštine Tivat na nedavne medijske objave)

27 jan 2017

Opština Tivat neće snositi troškove izgradnje podzemnog prolaza ispod lokalnog puta Tivat Radovići k.p 644/1 KO Milović u zahvati DSL-a Dio Sektora 27 i Sektor 28 – urbanistčka zona 10, budući da je na sebe to preuzela kompanija „Sea Trade“ doo iz Kotora, inače podnosilac Inicijative za izgradnju objekta od opšteg interesa. Međusobni odnosi između Opštine Tivat kao vlasnika zemljišta i „Sea Trade“ doo će biti regulisani posebnim ugovorom. Kompletna dokumentacija: Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa i dokumenta koja su joj prethodila: Programski zadatak sa elementima UTU, Izvještaj o održanoj javnoj raspravi, Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa, Predlog Programskog zadatka sa elemntima UTU i Inicijativa pokrenuta od strane „Sea Trade“ doo, objavljena je na sajtu  Opštine Tivat na linku - DALJE .

U Inicijativi kompanije „Sea Trade“ doo iz Kotora decidno stoji „Imajući u vidu da se radi o veoma frekventnoj saobraćajnici, a posebno u ljetnjim mjesecima, želimo da omogućimo bezbjednu javnu komunikaciju za sve kojima je ona potrebna. U tom smislu, spremni smo da o svom trošku, kao donaciju Opštini Tivat napravimo javni prolaz za pješake i za električna vozila.“