OPŠTINA TIVAT OBILJEŽAVA SVJETSKI DAN ŠUMA

20 mar 2017

Opština Tivat će tradicijalno obilježiti Svjetski dana šuma u utorak 21. marta akcijom pošumljavanja, u saradnji sa Srednjom mješovitom školom „Mladost“. Učesnici akcije pošumljavaće opožarene lokacije na području iznas sela Peani. Ova akcija dio je proljećne sadnje na Vrmcu, u okviru realizacije aktivnosti iz trogodišnjeg Plana pošumljavanja 2016-2018. Planirana je sadnja 15 sadnica divljeg kestena.

Ideja obilježavanja Svjetskog dana šuma potekla je sa 23. sjednice Generalne skupštine Evropske poljoprivredne konfederacije 1971.godine. Izabran je 21.mart, kao dan jesenje ravnodnevnice na južnoj, odnosno proljećne na sjevernoj hemisferi. Ovaj je datum dan proslave i obilježavanja tri ključna aspekta šumarstva: zaštite, proizvodnje i rekreacije, a sve u cilju podsjećanja na njihov značaj, kao i da bi se istakle brojne koristi koje čovječanstvo ima od njih.

post slika