Opština Tivat podnosi krivične prijave zbog kriminalnog udruživanja i zloupotrebe službenog položaja

01 dec 2021

Opština Tivat podnijeće krivičnu prijavu protiv Svijetlane Đikanović i još troje lica zbog krivičnog djela kriminalno udruživanje, a po kom osnovu je za četiri godine Opštini Tivat i njenom Komunalnom preduzeću nanesena šteta od preko pola miliona eura.

Ovo je na današnjoj press konferenciji kazao predsjednik opštine Željko Komnenović ističući da je nakon finansijske konsolidacije u fokusu lokalne uprave pravda i rasvjetljavanje nezakonitih radnji.
“Zbog toga i danas želimo da sa javnošću podijelimo informacije o podizanju krivične prijave zbog krivičnog djela kriminalno udruživanje iz člana 401. stav 2. u sticaju sa produženim krivičnim delima zloupotrebe službenog položaja iz člana 416. stav 2. u vezi sa članom 23. i krivičnim delom prevare u službi članom 419.  stav 1, u vezi sa članom 23., KZ Crne Gore”.
Komnenović kaže da je ovo možda i krunski dokaz načina kako je hobotnica DPS režima isisavala novac iz državnog budžeta i kako su lokalna preduzeća, u ovom slučaju Komunalno doo, uvezivana u određene projekte koji su bili nelegalni.
On je kazao da je interna revizija u ovom preduzeću pronašla ugovore koji se odnose na zapošljavanje lica u ovom preduzeću preko Omladinske zadruge, nevladine organizacije, koja je u kontinuitetu vršila zapošljavanja u periodu od 2016. do 2020. godine.
“Vlasnik Omladinske zadruge je osumnjičena Svijetlana Đikanović koja je bila i predsjednik UO Komunalnog preduzeća, a istovremeno je bila i zaposlena u Opštini Tivat. Tako je iz budžeta Komunalnog preduzeća u periodu 2016 – 2020 Omladinskoj zadruzi prenijeto preko pola miliona eura”, ističe Komnenović.
Komnenović objašnjava da je Zadruzi od ovih sredstava po osnovu provizije išlo između 22 I 25 odsto, iz čega proističe da je Omladinska zadruga od ovih pola miliona eura više uzimala za sebe nego radnici koji su bili angažovani za određene poslove.
Opština je, kaže on, naložila da se raskine ugovor sa Omladinskom zadrugom, a svi radnici koji su zapošljavani do tada nezakonski, sada su zapošljeni preko konkursa na određeno vrijeme.
“Ukoliko Specijalno državno tužilaštvo, kojem upućujemo ovu prijavu, ne pokrene proceduru iz svoje nadležnosti, Opština Tivat će da preduzme pravne radnje i sami ćemo pokrenuti proceduru za utvrđivanje odgovornosti u ovom slučaju I preuzeti krivično gonjenje” poručio je on.
Komnenović naglašava da je upravo ovo način na koji je DPS upravljao gradom u proteklih 30 godina i sprečavao ga da ide naprijed, urušavajući na taj način integritet Komunalnog preduzeća i Opštine.
“Ista lica koja se pominju u ovim dokumentima, pominju se i u izbornim mahinacijama DPS-a. Sada imamo situaciju da isti taj DPS proziva aktuelnu vlast kao nesposobnu dok nedolaskom na zasijedanja lokalnog parlamenta nastavljaju da nanose štetu gradu i rade protiv interesa Tivta i njegovih građana”.
On je pozvao odbornike DPS-a da se zapitaju prema kome su oni odgovorni, centrali u Podgorici ili građanima Tivta.
Advokat Predrag Savić kazao je da je pomenute štetne posledice i nezakonit rad prijavljene grupe sa sumnjama u prevarne radnje, a na osnovu ugovora koji nije pravno valjan i nezakonitih isplata, otkrila Služba za unutrašnju reviziju opštine Tivat.
On je precizirao da su interni revizori uočili sledeće nepravilnosti:
“Ne postoje zahtjevi društva za angažovanje lica, u kojim bi se znalo za koje poslove se angažuju, na koji period i ugovoreni iznos plaćanja;
- Ugovorom nije definisana provizija koja se plaća Omladinskoj zadruzi;
- Provizija koju su fakturisali kreće se od 22 do 25%, nije poznato na osnovu čega je utvrđena;
- Evidenciju angažovanih lica sa iznosima zarada vode šefovi službi u društvu, bez mogućnosti da se zna na osnovu čega je utvrđena, kada su angažovani itd.;
- Imena lica na evidenciji se ne slažu sa imenima lica koja se isplaćuju, pa su nas upoznali da lica koja angažuju, nemaju definisan status u Crnoj Gori već duže vrijeme pa ih isplaćuju na neka druga imena.
Uočljivo je da su lica koja su bila angažovana preko Omladinske zadruge Tivat, radila i po 12 meseci, a zakonski je moguće da ona rade samo 120 dana godišnje jer su privremeni i povremeni poslovi vremenski ograničeni i ako traju duže od 120 dana, primenjuje se posebna procedura”

Iz lokalne uprave poručuju da ovo nije kraj već da će Opština nastaviti sa podnošenjem krivičnih prijava po osnovu svih utvrđenih nepravilnosti koje budu otkrivene.

post slika

Galerija