Obavještenje o objavljivanju II kruga Javnih poziva

01 dec 2021
Sekretarijat za privredu Opštine Tivat, u skladu sa Planom podsticajnih mjera u poljoprivredi  za 2021.godinu  objavljuje II krug Javnih poziva i to:
 1. Za podršku za učešće u izradi projektne dokumentacije renoviranja postojećih ruiniranih kuća i ostataka seoskih kuća u svrhu pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnim područjima opštine Tivat  PDF
 1. Za podršku za opremanje ugostiteljskog, turističkog ili smještajnog objekta u funkciji pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnom području opštine Tivat PDF
 1. Za podršku za uređenje terena, bašti, livada ili vidikovaca u sklopu domaćinstva koje je u funkciji pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnom području opštine Tivat PDF
 1. Podrška razvoju voćarske i vinogradarske proizvodnje PDF
 1. Podrška razvoju maslinarstva PDF
 1. Podrška razvoju povrtarske i cvjećarske proizvodnje PDF
 1. Podrška razvoju pčelarstva PDF
 1. Podrška razvoju stočarstva PDF
 1. Podrška razvoju organske poljoprivrede PDF
 1. Podrška razvoju ribarstva i marikulture PDF
 2. Podrška održivom upravljanju zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje PDF
Drugi po redu Javni pozivi se objavljuju u okviru Odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede i Plana podsticajnih mjera u poljoprivredi za 2021.godinu, kojima su utvrđeni uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja. Javni pozivi su otvoreni od 01.12.2021.godine do 15.12.2021.godine. Sve informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu u kancelariji broj 17, na telefon broj 032/661-347 i na e-mail adresu privreda@opstinativat.me