OPŠTINSKA STRATEGIJA ZA MLADE 2017-2021

28 aug 2017

PREDLOG OPŠTINSKE STRATEGIJE - dalje

AKCIONI PLAN - dalje

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - dalje