Podrška poljoprivredi

02 sep 2020

Opština Tivat već nekoliko godina realizuje program podsticajnih mjera u poljoprivredi, proširujući set mjera podrške poljoprivrednim proizvođačima.

Sa šest mjera u 2011. godini, podrška je porasla na jedanaest u 2020. godini, u skladu sa Planom podsticajnih mjera u poljoprivredi.

Radi se o sufinansiranju projekata iz oblasti poljoprivrede i turizma i to za uređenje terena, bašte, livade ili vidikovaca u sklopu domaćinstva koje je u funkciji pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnom području opštine Tivat, kao i za opremanje ugostiteljskog, turističkog ili smještajnog objekta u funkciji pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnom području opštine Tivat.

Opština finansijski podržava i izradu projektne dokumentacije za renoviranje postojećih ruiniranih kuća i ostataka seoskih kuća u svrhu pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnim područjima opštine.

Obezbijeđena je i podrška razvoju voćarske i vinogradarske proizvodnje, maslinarstva, povrtarske i cvjećarske proizvodnje, pčelarstva, stočarstva, organske poljoprivrede, ribarstva i marikulture te upravljanju zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje.

Javni pozivi se objavljuju u okviru Odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede i Plana podsticajnih mjera u poljoprivredi za 2020.godinu, kojima su utvrđeni uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja.

Od ove godine uvedena je nova podrška – za živinarstvo. Takođe, za sektor pčelarstva je omogućena nabavka dodatne opreme za održavanje lokacije na kojoj se nalazi pčelinjak. Nova je i mjera iz oblasti ruralnog turizma za projektnu dokumentaciju – izradu projekta renoviranja postojećih ruiniranih kuća i ostataka seoskih kuća u svrhu pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnim područjima opštine.

Nove subvencije, kao i unapređenje postojećih mjera, rezultat su kontinuirane saradnje i komunikacije sa poljoprivrednim proizvođačima na lokalnom nivou.

Ove godine je, imajući u vidu novonastalu situaciju usljed epidemije novog koronavirusa u Crnoj Gori, a kako bi u što većoj mjeri pomogli poljoprivrednim proizvođačima, Planom izmijenjena procedura korišćenja podsticajnih mjera.

Omogućeno je avansno plaćanje podrške za mjere putem kojih se vrši nabavka određenih sredstava, opreme, mašina i slično. Ova olakšavajuća procedura omogućiće poljoprivrednim proizvođačima jednostavniji pristup neophodnim finasijskim sredstvima i podsticajima kojima bi održali i unaprijedili  poljoprivredna gazdinstva.

post slika