PODRŠKA UNAPREĐENJU PRAKTIČNE NASTAVE SMJERA KUVARSTVO U TIVTU

17 maj 2019

Opština Tivat i javne službe čiji je osnovač Opština podržaće unapređenje uslova rada i kvalitetno obavljanje praktične nastave učenika odjeljenja ugostiteljskog smjera III stepena – kuvar Srednje mješovite škole „Mladost“ (SMŠ).

Tim povodom predsjednik Opštine dr Siniša Kusovac razgovarao je sa direktoricom SMŠ Jovankom Vujačić i menadžmentom javnih službi: direktoricom Turističke organizacije Tivat Gabrijelom Glavočić, direktorom doo „Parking servis“ Slavišom Ognjanovićem, direktorom „Autobuska stanica“ doo, Zoranom Stankovićem, Vladom Đukićem direktorom doo Komunalno preduzeće Tivat i Nikolom Popovićem iz Vodovod i kanalizacija doo.

„Da bi učenici imali potrebne uslove za kvalitetnu praktičnu nastavu i vježbe neophodna je adekvatna kuhinja. Škola posjeduje prostor koji je potrebno opremiti i staviti u funkciju za šta su neophodni oprema i radovi procijenjeni na oko 21 hiljadu eura“, saopštila je direktorica Vujačić.

Predsjednik Kusovac očekuje da će se u projekat uključiti i Udruženje ugostitelja i strateški investitori.

„Naši učenici moraju imati podršku u svojoj školi kako bi stekli osnovna znanja koja praktično mogu da usavršavaju u tivatskim hotelima kroz angažman zasnovan na ugovorima o poslovno-tehničkoj saradnji. Takva saradnja obezbjeđuje obostranu korist – učenicima praksu u vrhunskim hotelima, a poslodavcu mogućnost da procijeni znanje i umješnost učenika kao i da im eventualno ponudi radno mjesto nakon završetka školovanja“, ocijenio je predsjednik Kusovac.

Prema riječima direktorice Vujačić, škola je planirala da ove godine, u septembru, ponudi još jedno kombinovano odjeljenje ugostiteljskog smjera i to trogodišnje zanimanje konobar/kuvar, za koje je procijenjeno da postoji potreba na tržištu rada.

„S obzirom da je Tivat pretižna turistička destinacija koja se ubrzano razvija i grad u kome se otvaraju brojni hoteli i ugostiteljski objekti, smatramo da bismo otvaranjem ovog zanimanja dali učenicima mogućnost osposobljavanja za poslove koji se traže na tržištu a, sa druge strane, podršku privrednicima kojima je potreban osposobljen kadar“, dodala je Vujačić.

U prošloj školskoj godini, SMŠ Mladost je upisala jedno odjeljenje ugostiteljskog smjera – III stepen kuvar. Učenici ovog smjera su učestvovali na više gastro takmičenja i osvojili zlatnu i srebrnu medalju u Strumici, na takmičenju u Budvi dvije zlatne i jednu bronzanu medalju, a u Tirani bronzu.

Da bi učenici imali praktičnu nastavu, škola je sklopila ugovore o poslovnoj tehničkoj saradnji sa hotelijerima pa jednom sedmično učenici se praktično obučavaju u Ridžentu, Magnoliji, Heladi, Palmi, hotelu Splendido i La Roš. Od septembra inicijativi će se pridružiti i hotel Čedi Luštica Bay a praktična nastava će biti tri umjesto jedan dan sedmično.

kuvarstvo1

post slika