Podržano deset NVO projekata

15 jun 2022

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama donijela je Odluku o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2022. godinu, kojom je podržano ukupno deset projekata NVO sa sjedištem u Tivtu, budžetskim sredstvima u iznosu od 34.800,00€.

NVO “MK Modest” podržana je sa 4.360,00 za projekat „Modest Tivtu – sa Vama 30 godina“. NVO „Udruženje Egipćana“, koja je prijavila projekat „Prevencija ranih brakova u RE zajednici“ odobrena su sredstva u iznosu od 4.936,00 €. NVO „Ars praesentia Boke kotorske“ dobila je 3.264,00 € za projekat „Muzička sinteza od klasike do džeza“. NVO „Centar za savjetovanje i lični razvoj Tivat“ za projekat „Mentalna higijena porodice – pričajmo o tome“ odobren je iznos od 5.212,00 €, dok je NVO „ŠkArt“ za projekat „BOX“ podržana sa 3.064,00€.

NVO “Djeca Tivta”, za projekat „Tamo gdje dobrota raste“ odobrena su sredstva u iznosu od 2.008,48 €. Projekat NVO „Humanitarno društvo slijepih i civilnih invalida rata Tivat“ pod nazivom „Kulturno – umjetnički i zabavni sadržaji: Humanitarni koncerti“ podržan je sa 4.734,34 €. NVO „Boka“ za projekat Tivatski brevijer III“ dobila je 2.368,00 €, dok je NVO „UBNOR“ za projekat „Sloboda nema alternativu“, dobila 2.690,24 €. NVO “Zeleni vrh” odobrena su sredstva u iznosu od 2.162,94 za projekat „Virtuelna tura kroz uređene pješačke staze na panoramskoj ruti „Život na Luštici“.

Budžetom Opštine Tivat za 2022. godinu, sredstva za podršku nevladinim organizacijama planirana su u iznosu od 58.000,00€, od čega je 40% namjenjeno nevladinim organizacijama sa posebnim statusom, dok je preostali iznos raspodjeljen na osnovu javnog konkursa. Na konkurs je pristiglo 14 projekata koje su ocjenjivali nezavisni procijenjivači shodno utvrđenoj proceduri, a na osnovu ovih bodova Komisija je sačinila rang listu.

Prema formiranoj rang listi od strane Komisije, od 14 projekata, shodno kriterijumima definsanih članom 34 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, 10 projekata zadovoljilo je definisane kriterijume, odnosno bodovano je iznad 50 poena, dok 4 projekta nisu imali dovoljan broj poena. Svi projekti koji su zadovoljili kriterijume, obuhvaćeni su raspodijelom sredstava.

Odluku možete preuzeti na linku - odluka

post slika