Poreska rješenja dostupna građanima na sajtu Opštine Tivat

04 jul 2023

Poreski obveznici od sada svoja poreska rješenja mogu preuzeti on-line, direktno na sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me, odabirom naslova “Porezi, takse i naknade”. Na linku opstinativat.me/porezi-takse-i-naknade/ je potrebno odabrati opciju “Detaljnije”, a zatim u traženo polje unijeti svoj JMBG.

Sekretarijat za Finansije Opštine Tivat na raspolaganju je za sve dodatne informacije i eventualne primjedbe: kancelarija.19 na II spratu Opštine, broj telefona: (032)661-320, (069)380-010.

post slika