POSJETA DELAGACIJE OEBS/KANCELARIJE ZA DEMOKRATSKE INSTITUCIJE I LJUDSKA PRAVA

19 mar 2013
Delegacija OEBS/Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava posjetila je danas Opštinu Tivat povodom nastupajućih predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, gdje ih je ugostio predsjednik opštine g-din Miodrag Kankaraš. Dugoročni posmatrači g-din Edgar Sargsyan i g-din Rodolphe Oberle, koji su članovi Ograničene posmatračke misije u Crnoj Gori, pratiće izborne aktivnosti na teritoriji Opštine Tivat.

Posmatrači će ocjenjivati izbore u pogledu ispunjenosti principa demokratskog izbornog procesa, preuzetih obaveza oko kojih su se saglasile sve zemlje članice OEBS-a, i nacionalnog zakonodavstva. Misija će pratiti aktivnosti izborne kampanje, rad izborne administarcije i relevantnih državnih organa, primjenu zakona i rješavanje izbornih sporova. U okviru procesa posmatranja izbora, prestavnici misije će se sastajati sa političkim predstavnicima, predstavnicima civilnog sektora i medija, a sprovešće se i sveobuhvatni monitoring medija. Na dan izbora članovi misije će posjetiti određeni broj biračkih mjesta radi praćenja glasačke procedure.