Posjeta izvorištu povodom dana šuma i voda

22 mar 2024

U sklopu obilježavanja dana šuma i voda, Opština Tivat - sekretarijati za uređenje prostora i privredu u saradnji sa NVO “Književna omladina Tivta”, organizovali su danas edukativnu posjetu izvorištu “Božinovića voda”. Tokom posjete, učenici su na okolnom prostoru u blizini izvorišta, zasadili četiri sadnice maslina, koje su odabrane kao vrsta koja je zastupljena u dendroflori ruralnog područja i pogodna je za sadnju kroz model agrošumarstva.

Inicijativa za obilježavanje Svjetskog dana voda potekla je sa Konferencije UN o životnoj sredini i održivom razvoju, održane 1992. godine, a Generalna Skupština UN usvojila je rezoluciju kojom je odredila 22. mart za Svjetski dan voda. Ovaj datum se obilježava u cilju podsjećanja javnosti na važnost vode i uticaj čovjeka na njen kvalitet.

Svjetski dan šuma 21. mart ustanovljen je 1971. godine na inicijativu Evropske poljoprivredne konfederacije, a Generalna Skupština UN usvojila ga je 2012. godine. Ovaj ekološki datum se obilježava radi podsjećanja na tri ključne funkcije šuma: privrednu, ekološku i socijalnu, a sve u cilju podizanje svijesti o potrebi zaštite i očuvanja šumskih područja i različitih vrsta koje ih naseljavaju.

Sekretarijat za uređenje prostora i Sekretarijat za privredu ovom prilikom zahvaljuju na saradnji NVO “Književna omladina Tivta”, kao i “Komunalno” d.o.o. Tivat, koje je pružilo pomoć prilikom pripreme terena i sadnje maslina.

post slika

Galerija