POSJETA MARTE GARSIJE FIDALGO OPŠTINI TIVAT

08 jul 2016

Predsjednica opštine Tivat prof.dr Snežana Matijević, sa svojim timom, ugostila je juče (četvrtak, 07. jul) koordinatorku za politiku integrisanja Roma u Generalnom direktoratu Evropske komisije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Martu Garsiju Fidalgo. Povod susreta bio je nedavno održan seminar posvećen temama poboljšanja kvaliteta života RE populacije u Crnoj Gori, te upoznavanje sa situacijom u Tivtu i svim aktivnostima lokalne uprave vezanim za unaprijeđenje položaja RE populacije.
Sastanku su prisustvovali Karolina Vrethem, savjetnica za politiku rodne ravnopravnosti u Evropskoj komisiji, Mladenka Tešić, predstavnik Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, Sokolj Beganaj, odjeljenje za unaprijeđenje i zaštitu prava Roma i Egipćana u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Samir Jaha, Predsjednik NVO „Mladi Romi“, Džafer Brahimi, predsjednik Udruženja Egipćana, Ljuljeta Vučković ispred opštinske kancelarije za pitanje Roma i Egipćana. U timu Predsjednice opštine Tivat bili su: Jovanka Laličić, glavna administratorka, Dubravka Nikčević, sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, kao i mr. Darka Ognjanović koordinatorka za rodnu ravnopravnost.

 Velikim brojem aktivnosti na ovom polju Opština Tivat pozitivan je primjer rješavanja mnogobrojnih problema sa kojim se svakodnevno susreću pripadnici RE populacije. Tragom dobre prakse, Marta Garsija Fidalgo posjetila je Tivat i izrazila zadovoljstvo učinjenim, navodeći da „svojim angažovanjem Opština Tivat može biti inspiracija drugim opštinama. Saradnja sa Evropskom komisijom po ovom pitanju nije samo značajna za opštinu, već je i doprinos na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji. Ranije smo bili fokusirani na raseljena lica, pripadnike RE populacije, a sada se treba fokusirati i na pitanje domicilnih Roma i Egipćana“. U toku sastanka Fidalgo je istakla namjeru da se uvjeri u stanje na terenu, te je postavljala konkretna pitanja o aktivnostima Opštine na polju integrisanja RE populacije u Tivtu.

Predsjednica opštine Tivat zahvalila je na na posjeti ističući veliki broj aktivnosti koje opštinska kancelarija za pitanje Roma i Egipćana preduzima, naglašavajući važnost rješavanja, u prvom redu stambenog pitanja i pitanja obrazovanja kao goruće teme. Glavna administratorka opštine Jovanka Laličić upoznala je gošću sa trenutnim aktivnostima u koje spada: organizovani prevoz učenika sa lokacija „7.jul“, Gradiošnice i Lovanje do škole, obezbjeđivanje knjiga i školskog pribora, obuće i odjeće, organizacija dopunske nastava, otvaranje RE kancelarije u okviru OŠ „Drago Milović“ i druge. 
Nakon sastanka uvažena gošća obišla je naselje „7.jul“ u kojem žive pripadnici RE populacije a sve sa ciljem sagledavanja aktuelne situacije kada su u pitanju uslovi života pripadnika ove populacije na teritoriji opštine Tivat. Prema podacima Udruženja Egipćana i opštinske kancelarije za pitanje Roma i Egipćana, na teritoriji opštine Tivat trenutno živi 450 pripadnika ove populacije.

post slika