POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI SA JAVNOM USTANOVOM KAKARICKA GORA

19 okt 2017

Opština Tivat potpisala je danas (četvrtak, 19. oktobar) Memorandum o saradnji sa Javnom ustanovom za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci na Kakarickoj Gori. Na osnovu ovog Memoranduma i skupštinske Odluke o sufinansiranju tretmana rehabilitacije korisnika/ca psihoativnih supstanci u Javnoj ustanovi „Kakaricka gora“, Opština Tivat pružiće materijalnu podršku za korisnike psihoaktivnih supstanci sa teritorije opštine Tivat , koji se opredjele za tretman rehabilitacije i resocijalizacije u pomenutoj javnoj ustanovi u iznosu od 230 eura mjesečno.

Inače, ovo je iznos sa kojim bi porodica klijenta participirala u cijeni tretmana. Pravo na ovaj vid materijalne podrške korisnik može ostvariti samo jednom.
Svi zainteresovani, više informacija o ovom vidu pomoći mogu dobiti u opštinskoj Kancelariji za prevenciju bolesti zavisnosti, odnosno u Sekretarijatu za mlade sport i socijalna pitanja.
Memorandum su potpisali predsjednica Opštine Tivat Snežana Matijević i direktor Javne ustanove „Kakaricka gora“ Aleksandar Radinović. Povodom potpisivanja Memoranduma Javnu ustanovu „Kakaricka gora“ obišli su predsjednica opštine, sekretarka za mlade, sport i socijalna pitanja Darka Ognjanović i samostalni savjetnik za prevenciju bolesti zavisnosti Aleksandar Daković.

Sa potpisivanja 2

post slika