JAVNI POZIVI SEKRETARIJATA ZA EKONOMSKI RAZVOJ I PREDUZETNIŠTVO

11 jul 2018

 

U skladu sa Odlukom o podsticajima u razvoj poljoprivrede („Službeni list CG-opštinski propisi“, broj 5/17 i 23/18) i Planom podsticajnih mjera u poljoprivredi za 2018.godinu, objavljuju se sledeći Javni pozivi:

 1. Za sufinansiranje projekata iz oblasti poljoprivrede i turizma i to za uređenje terena, bašte, livade ili vidikovaca u sklopu domaćinstva koje je u funkciji pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnom području opštine Tivat - dalje
 2. Za finasiranje kupovine opreme neophodne za proizvodnju i preradu autohtonih proizvoda - dalje
 3. Za sufinansiranje projekata renoviranja postojećih ruiniranih kuća i ostataka seoskih kuća u svrhu pružanja turističkih i /ili ugostiteljskih usluga u ruralnim područjima opštine - dalje
 4. Podrška razvoju voćarske proizvodnje - dalje
 5. Podrška razvoju maslinarstva - dalje
 6. Podrška razvoju pčelarstva- dalje
 7. Podrška razvoju povrtarske i cvjećarske proizvodnje - dalje
 8. Poziv za predaju zahtjeva za premije u stočarstvu -dalje
 9. Podrška razvoju organske poljoprivrede - dalje
 10. Podrška razvoju ribarstva i marikulture - dalje
 11. Podrška održivom upravljanju zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje- dalje

Sve informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za ekonomski razvoj i preduzetništvo u kancelariji broj 17 i na telefon broj 661347.