PREZENTACIJA ELABORATA O VALORIZACIJI ARHEOLOŠKIH LOKALITETA U TIVTU

18 apr 2017

Prezentacija Elaborata o valorizaciji arheoloških lokaliteta na području opštine Tivat održaće se u srijedu 19. aprila, sa početkom u 19.00 sati, u Multimedijalnoj sali opštine, u organizaciji Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti Opštine Tivat.
Po prvi put, na jednom mjestu objedinjeni popis arheoloških lokaliteta uradila je radna grupa u sastavu: mr Dubravka Nikčević - sekretarka Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti (koordinatorka radne grupe), mr Vilma Kovačević - arheološkinja, Dušica Kovačević - konzervatorka-restauratorka, Boris Pean - savjetnik za društvene djelatnosti, Dragan Rajčević - saradnik na projektu.

Osnovni zadatak, bio je utvrditi stanje postojećih lokaliteta i predložiti mjere njihove zaštite, što čini dio smjernica iz opštinskog programa razvoja kulture. Kroz obilazak 18 arheoloških lokaliteta, namjera je da se zainteresovana, kako stručna tako i laička javnost upozna sa stanjem lokaliteta.
Elaborat ima dokumentacioni karakter i predstavlja polazište za potenciranje daljih istraživanja i preduzimanja mjera na zaštiti ovih i drugih potencijalnih arheoloških lokaliteta.

 

post slika