“Prezentacija programa prekogranične saradnje IPA II”

18 sep 2015

Predstavnici Opštine Tivat prisustvovali su jučerašnjoj prezentaciji novih programa prekogranične saradnje Ipa II 2014-2020, koju je organizovalo Ministarstvo vanjskih poslova I evropskih integracija u saradnji sa kabinetom predsjednika opštine Herceg Novi. Prezentacija je organizovana u susret Evropskom danu saradnje koji se 21. septembra četvrti put obilježava širom Evrope pod sloganom "Saradnjom za bolju Evropu". Ipa II predstavlja novi okvir za pretpristupnu podršku Evropske unije za period 2014-2020 i ima za cilj sprovođenje reformi u okviru unaprijed definisanih sektora,koji su usko povezani sa Strategijom proširenja.
Prisutnima se obratila Predsjednica opštine Herceg Novi, Nataša Aćimović kao i Ambasador Aleksandar Andrija Pejović, državni sekretar za evropske integracije I nacionalni koordinator za Ipu. Tokom uvodnog izlaganja, predsjednica Opštine Herceg Novi Nataša Aćimović istakla je da je Crna Gora u prethodnom sedmogodišnjem periodu finansiranja kroz korišćenje pretpristupnih fondova, prema izvještajima Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, implementirala najveći broj prekograničnih projekata u poređenju sa susjednim zemljama.
Da je Crna Gora realizovala najveći broj prekograničnih projekata u odnosu na zemlje regiona u proteklom sedmogodišnjem periodu - 204 projekta ukupne vrijednosti 35 miliona eura , takođe je istakao državni sekretar za evropske integracije i nacionalni koordinator za Ipu Aleksandar Andrija Pejović. On je naglasio posebno značajnu ulogu opština u korišćenju sredstava pretpristupne podrške.
"Veoma važan segment uključenosti opština je upravo činjenica da ove aktivnosti predstavljaju pripremu za obaveze u trenutku kada Crna Gora počne da koristi strukturne fondove. Upravo iz tog razloga u okviru Komponente I posebna je pažnja posvećivana pitanju unapređenja kapaciteta opština za pripremu i sprovođenje Ipa projekata", rekao je Pejović.
Ambasador Pejović je predstavio rezultate Ipe 2007-2013. kroz čije programe prekogranične saradnje je odobreno 184 projekta u oblasti ekonomske saradnje, zaštite životne sredine , turizma, kulture, obrazovanja, zapošljavanja, socijalne kohezije, kao i određeni broj manjih infrastrukturnih projekata, ukupne vrijednosti oko 27,65 miliona EUR. Tokom prethodne finansijske perspektive 2007- 2013, opština Kotor je imala najviše uspjeha i realizovala je sedam projekata, Opština Tivat je realizovala četri projekta, Opština Budva dva projekta dok je opština Herceg Novi realizovala jedan projekat.
Programi prekogranične saradnje u okviru Ipe II se sprovode u okviru politike proširenja Evropske Unije, te proizilaze i nastavljaju se na prethodni program sproveden u finansijskoj perspektivi 2007-2013.
Program prekogranične saradnje u okviru Ipa II 2014-2020 predstavila je direktorka Direkcije za programe prekogranične saradnje, Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, Ivana Glišević Đurović koja je istakla da postoje brojne mogućnosti da kroz osam sektora opštine konkurišu za dio sredstava. Ona je predstavila 9 programa u kojima će Crna Gora učestvovati:
-četiri bilateralna programa ukupne vrijednosti oko 43 miliona eura - (BiH-Crna Gora; Crna Gora- Albanija; Crna Gora- Kosovo i Srbija-Crna Gora)
-dva trilateralna programa ukupne vrijednosti oko 160 miliona eura – (Hrvatska- Bosna i Hercegovina – Crna Gora i Italija – Albanija – Crna Gora)
-tri transnacionalna programa ukupne vrijednosti oko 650 miliona eura- ( Dunavski, Mediteranski i Jadransko-jonski)
Prekogranična saradnja ima za cilj promovisanje dobrosusjedskih odnosa i socio-ekonomski razvoj kroz zajedničke lokalne I regionalne inicijative.

post slika