Prihodi Opštine Tivat veći za 1.2 miliona eura u odnosu na isti period 2021. godine

13 maj 2022

Opština Tivat realizovala je 10.802.113,52 eura prihoda, ili 57,96% u odnosu na plan, dok stanje na računima opštine iznosi 5.861.488,47 eura, podaci su Sekretarijata za finansije na dan 11. maj 2022. godine.

Prihodi u periodu od početka godine do 11. maja veći su za 1.2 miliona eura u odnosu na isti period prošle godine, a razlog tome je dobra naplata poreza, komunalija, ali i poreza na promet nepokretnosti. Povećanje prihoda bilježi se i kod naplate zakupa zemljišta i poslovnih prostora, koje je prošle godine naplaćeno u manjem obimu kao posljedica usvojenih mjera podrške privredi, usljed pandemije koronavirusa.

Prihod od poreza na nepokretnosti na istom je nivou realizacije kao u 2021. godini i iznosi 792.266,66 eura, dok je naplata prireza porezu 231.750,44 eura i bilježi uvećanje za 11%. Opština Tivat do 11. maja naplatila je i 627.234,08 eura naknade za komunalno opremanje, što je čak za 70% više u odnosu na prošlu godinu, dok je prihod od lokalnih komunalnih taksi  40.825,23 eura ili 338% veći u odnosu na 2021.

Za zakup zemljišta i poslovnih prostora naplaćeno je 104.208,09 eura – 392% više u odnosu na 2021. godinu, a od prodaje nepokretnosti prihodovano je 190.224,78 eura. Prihod u budžetu na ovoj stavci za cijelu prošlu godinu iznosio je 42.866,09 eura.

Što se tiče ustupljenih prihoda, porez na dohodak fizičkih lica naplaćen je u iznosu od 198.308,19 eura i na sličnom je nivou realizacije kao prošle godine, dok je porez na promet nepokretnosti veći za 386% i iznosi 786.085,75 eura. Naplata naknade za regionalni vodovod takođe bilježi povećanje za 68% u odnosu na 2021. i iznosi 59.391,26 eura.

Sa druge strane, rashodi budžeta do sada su bili 2.966.242,26 eura, što predstavlja izvršenje na nivou od 15,92%. Do značajnog smanjenja realizacije rashoda došlo je zbog neusvajanja budžeta za 2022. godinu i privremenog finansiranja, koje je uključivalo brojna zakonska ograničenja u trošenju budžetskih sredstava. Odluka o privremenom finansiranju ostala je na snazi sve do raspuštanja SO Tivat i imenovanja Odbora povjerenika koji je usvojio Budžet tek 29. marta. U međuvremenu su, usljed zakazivanja vanrednih izbora, nastupila i nova budžetska ograničenja.

Značajno smanjene rashode Opština Tivat ove godine ima i zbog toga što su u prvom dijelu 2021. godine, velika sredstva izdvojena za otplatu duga iz 2020. i ranijih godina, i to u iznosu od 1.380.620,18 eura, kao i za troškove eksproprijacije po sudskim presudama, za šta je utrošeno 1.258.681,72 eura. Ukupan iznos rashoda po ovim stavkama u 2021. godini iznosio je više od 2.6 miliona eura, dok je u 2022. za iste svrhe ukupno izdvojeno nešto preko 534 hiljade eura.

Na bruto zarade do sada je utrošeno 888.705,91 eura, 5% više u odnosu na 2021. godinu, a za ostala lična primanja 52.962,05 eura, što je 28% manje u odnosu na 2021. Za materijal i usluge plaćeno je 202.395,32 eura, za transfere 350.976,42 eura, dok je za otplatu duga utrošeno 42.773,48 eura. Otplata obaveza iz prethodnog perioda iznosila je 491.419,33 eura, dok su kapitalni izdaci bili 634.726,27 eura – 100% manji u odnosu na 2021. godinu.

post slika