PRIJEDLOG OBIMA I SADRŽAJA ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA “SEIZMIČKA 3D ISTRAŽIVANJA U BLOKOVIMA 26 I 30 U PODMORJU CRNE GORE”

08 jun 2018

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavijestila nas je 07.06.2018. godine da je Komisija za određivanje obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za „Seizmička 3D istraživanja u blokovima 26 i 30 u podmorju Crne Gore”, koju je formirala Agencija za zaštitu životne sredine (Broj 02–UPI-101/2-02-915/6 od 29.05.2018.godine), nosiocu projekta, Preduzeću „Energean Montenegro Limited “ DSD iz Podgorice, Bulevar Džordža Vašingtona 102, Capital Plaza, A78-sprat 4, donijela Prijedlog obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za „Seizmička 3D istraživanja u blokovima 26 i 30 u podmorju Crne Gore” (Broj 02–UPI-101/2-02-915/9 od 05.06.2018.godine).

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u Prijedlog obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, ulica IV Proleterske 19, I sprat, kancelarija broj 216, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na veb-sajtu Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je 15.06.2018. godine, a primjedbe i sugestije se mogu slati i  na mail adresu: nikola.raicevic@epa.org.me.

Obavještenje - dalje

Prijedlog obima i sadržaja Elaborata - PDF