Prijedlog tačaka dnevnog reda XXI sjednice

20 maj 2015
1.Informacija o realizaciji strateškog plana optine Tivat za 2014. godinu - dalje
2.Odluka o donošenju DUP-a Gornji Kalimanj - dalje
3.Plan privremenih objekata - dalje
4.Odluka o dopunama odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata na teritoriji opštine Tivat - dalje
5.Odluka o dopunama Odluke o privremenim objektima na teritoriji opštine Tivat - dalje
6.Program socijalnog stanovanja - dalje
7.Odluka o stavljanju van snage odluke o rješavanju stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe - dalje
8.Odluka o rješavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave opštine Tivat - dalje
9.Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o utvrđivanju prava i obaveza na izgradnji objekata za kolektivno stanovanje u Tivtu - dalje
10.Odluka o izmjeni i dopuni odluke o ustupanju prava gradnje - dalje
11.Godišnji izvještaj o otpadu i upravljanju komunalnim otpadom za 2014. godinu - dalje
12.Odluka o načinu organizovanja poslova održavanja, korišćenja i naplate javnih parkirališta - dalje
13.Izvještaj o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike - dalje
14.Informacija o relizaciji sredstava budžeta opštine Tivat opredijeljenih za nevladine organizacije za 2014 g - dalje
15.Odluka o razrješenju člana Savjeta JU „Centar za kulturu“ Tivat - dalje
16.Odluka o izmjeni odluke o imenovanju Savjeta JU „Centar za kulturu“ Tivat - dalje
17.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti - dalje
18.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i stambeno komunalnu djelatnost - dalje
19.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju - dalje
20.Odluka o izmjeni odluke o određivanju odbornika koji prisustvuju zaključenju braka - dalje
21.Odluka o imenovanju člana odbora direktora DOO „Brand New Tivat“ - dalje
22.Odluka o davanju saglasnosti na odustajanje od prava na žalbu Posl. Br Rs 25/12 - dalje
23.Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele UP 123 u zahvatu DUP Mrčevac - dalje
24.Odluka o razmjeni zemljišta - dalje
25.Odluka o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup nepokretnosti - dalje