PRIPREMLJEN IZVJEŠTAJ O STANJU NA 30 POTENCIJALNO BUJIČNIH LOKACIJA

29 jan 2019

Komisija za obilazak i utvrđivanje stanja bujičnih vodotoka Opštine Tivat pripremila je izvještaj o stanju na 30 potencijalno bujičnih lokacija, sa planom prioriteta i mjerama za sanaciju i održavanje vodotoka.

U odnosu na prethodni, dvogodišnji period, primjetna je intenzivna izgradnja individualnih objekata na terenu. Prilikom izgradnje dolazi do narušavanja utvrđenih režima postojećih vodotoka, atmosferskih kanala, a time do pogoršavanja režima voda. Preporuka komisije je da se intenziviraju obilasci terena i to svih nadležnih opštinskih službi, kako bi se preventivnim mjerama spriječilo ugrožavanje, u toku izgradnje eventualno popravili nedostaci, kao i predložila bolja rješenja unapređenja postojećeg stanja.

Preporuka Komisije je i da se ne odobrava zacjevljivanje otvorenih kanala radi proširivanja privatnih parcela. Ukoliko se ta praksa nastavi vrlo brzo će doći do pogoršavanja normalnog oticanja atmosferskih voda koje imaju osobine velikog nadiranja u kratkom vremenskom intervalu.

Prema ocjeni Komisije, što prije obezbijediti priključivanje objekata na izgrađeni kanalizacioni sistem. Time će se spriječiti prelivanje septičkih jama u potoke i u atmosferske kanale. Zatvaranje septičkih jama i atmosferskih kanala često neadekvatnim poklopcima, koji se nekada i ne mogu opet otvoriti, prilikom nailaska velikih voda dovodi do ugrožavanja režima voda, odnosno plavljenja.

Preporuka Komisije je da se redovno čišćenje i košenje kanala, koje je u opštini Tivat zaživjelo, nastavi prema planiranoj dinamici uz savjet da se pokošeni i skupljeni materijal odmah ukloni i dalje tretira.

Izvještaj sa preporukama je sačinjen na osnovu obilaska (u periodu septembar – decembar 2018.) lokacija na kojima se javljaju najveće bujične vode.

Komisija za obilazak i utvrđivanje stanja bujičnih vodotoka formirana je u cilju zaštite od štetnog dejstva voda na području opštine Tivat.

post slika