Program javne rasprave o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Tivat za 2023.godinu

08 jun 2023
  1. Povodom Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Tivat za 2023. godinu, koga je utvrdio Predsjednik Odlukom br. 0101-400/23-316/3 od 02.06.2023. godine organizuje se javna rasprava, koja će trajati 15 dana.
  2. Javna rasprava počinje 02. Juna i trajaće do 16. Juna 2023. godine.
  3. Nacrt Odluke i Program javne rasprave objaviće se na internet stranici opštine Tivat www.opstinativat.me i dostaviti:
  • -odbornicima Opštine Tivat
  • -parlamentarnim strankama
  • -potrošačkim jedinicama Budžeta
Javna rasprava ce biti održana po sIedećem pIanu:
AKTIVNOSTI VRIJEME MJESTO
  Okrugli sto sa organima uprave   12.06.2023. godine od 09h do 11h   Zgrada Opštine Skupštinska sala
  Okrugli sto sa javnim preduzećima i ustanovama   12.06.2023. godine Od 11.30h do 13.30h   Zgrada Opštine Multimedijalna sala
  Okrugli sto sa političkim partijama   14.06.2023. godine Od 11.30h do 13.30h   Zgrada Opštine Multimedijalna sala
Centralna javna rasprava sa mjesnim zajednicama, NVO i sportskim udruženjima i građanima   15.06.2023. godine u 17h   Zgrada Opštine Multimedijalna sala
Usvaianie budžeta Od 16.06.2023. godine SO Tivat
  1. Program javne rasprave bice istaknut na oglasnoj table Opštine Tiv
  2. Sekretarijat za finansije je zaduzen za sprovođenje javne rasprave
  3. Primjedbe, predlozi i sugestije se mogu dostaviti direktno u kancelariju Sekretarijata iii pisarnicu opštine, na adresu: Opština Tivat - Sekretarijat za finansije na e-mail: tivat@opstinativat.me i finansije@opstinativat.me iii telefone 661-337 i 661-300.
  4. Sekretarijat za finansije će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.
Program javne rasprave - PDF Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Tivat za 2023.godinu - PDF post slika