Program Kampanje “Mladi za Mlade”

17 nov 2011

 Opštinska Kancelarija za prevenciju i pitanja mladih, Promocija  Lokalnog plana akcije za mlade KAMPANJA

 „MLADI ZA MLADE“  - detaljnije