Program manifestacija sa raspodjelom sredstava za 2020. godinu

31 jan 2020
Ovim programom bliže se definišu broj, naziv i sufinansiranje manifestacija iz budžeta Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti - konto 41499, namijenjenog za promotivne aktivnosti - kulturne manifestacije - PDF