Projekat Sustainable development of Special interest tourism (SUD SIT)

30 maj 2013

Projekat Sustainable development of Special interest tourism (SUD SIT), sa kojim je Opština Tivat konkurisala u okviru drugog poziva prekograničnog programa Hrvatska- Crna Gora, IPA komponenta II, mjera 1.2. zajedničke turističke i kulturne aktivnosti,  zvanično je odobren.
Vodeći partner projekta je Opština Tivat sa crnogorske strane a sa hrvatske UHPA (Udruga hrvatskih putničkih agencija). Partneri opštine Tivat su Turistička organizacija Tivta i JP “Komunalno”.
Preliminarni budžet projekta iznosi oko 360.000 eura, od čega Crnogorskim partnerima pripada oko 200.000 eura. Narednih dana pristupiće se analizi budžeta sa predstavnicima Delegacije EU u Crnoj Gori, nakon čega će biti potpisan ugovor i početi implementacija projekta koja će trajati  24 mjeseca.
KABINET PREDSJEDNIKA