RANG LISTA ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA

20 feb 2014

Na osnovu čl.40 Odluke o rješavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave (Sl.list CG –opštinski propisi br.33/12)Komisija za rješavanje stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave ,na sjednici održanoj dana 13.02.2014g. utvrdila je  RANG LISTU ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA - RANG LISTA