REAKCIJA NA TEKST OBJAVLJEN U DNEVNOM LISTU „DAN“ OD NEDJELJE, 6. MARTA 2016. POD NASLOVOM „PRED IZBORE ZAPOŠLJAVAJU 11 SAVJETNIKA“

09 mar 2016

Na veliku žalost opozicije, bilo kakva nova epizoda iskonstruisane afere “Snimak” neće se odvijati u Tivtu.
U Tivtu nema ni prekomjernog ni nezakonitog zapošljavanja, sve što je rađeno imalo je za cilj stvaranje pretpostavki za kvalitetan i efikasan rad organa i službi, te izvršavanje zakonom povjerenih nadležnosti. Ubijeđen sam da to građani najbolje procjenjuju i da smo istinski njihov dobar servis.
S tim u vezi, u potpunosti su netačne i nesitinite tvrdnje opozicije da opstinška vlast Tivta pred izbore masovno zapošljava i raspisuje oglase za sekretarska i savjetnička mjesta. Naprotiv, opština Tivat je bila i ostala poznata po racionalnoj politici zapošljavanja. Jedna je od rijetkih opština koja nema viska zaposlenih.
Prava istina je da u organima uprave ima ranije sistematizovanih a nepopunjenih radnih mjesta, a interesantno je napomenuti da je upravo opozicija u prethodnom periodu insistirala na novim zapošljavanjima, kako su tada isticali, “u cilju kvalitetnijeg rada organa”. Dakle, kad treba ubirati političke poene zalažu se javno za zapošljavanje a poslije proglašavaju svaki konkurs političko-izbornim projektom Opštine.

Jedino novosistematizovano radno mjesto je Savjetnik za sport i to u skladu sa Programom razvoja sporta koji je usvojen krajem prošle godine, a za koji je glasao i dio opozicije. Usput, da napomenemo da Program predviđa osnivanje sekretarijata za ovu oblast.

Za dva namještenika (portir i higijeničarka), koja su primljena u radni odnos, oglas je bio raspisan znatno prije raspisivanja izbora a interni oglasi koji su raspisivani unutar organa i između organa imali su za cilj popunu upražnjenih radnih mjesta, što je rađeno na transparentan i zakonit način.
Kada je u pitanju povećanje sredstava za rad mjesnih zajednica sa 10 na 13 hiljada, zar je moguce da neko stvarno misli da sa ovim minimalnim uvećanjem mozemo uticati na izborni rezultat?! Zar stvarno mislite da bismo rukovođeni tom “logikom” smanjili sredstva za plate zaposlenih za 30 hiljada, tako da iz budžeta na zarade otpada jedva 10 odsto?
U jos karikaturalnijem maniru su konstrukcije opozicije kojom ulaganja u puteve, vodovode, kanalizaciju i razvoj grada povezuju sa izborima tvrdeći da smo sa gotovo milion i po u prošloj, povećali ulaganja na gotovo 4 miliona eura, sve zbog izbora u ovoj godini. Opozicija bi izgleda željela da u razvoj grada ulažemo ili iz godine u godinu sve manje ili ništa. Izgleda da bi opozicija pozdravila samo model po kojem bi sav budžet išao u plate i naknade partijama!
Nesporna i neoboriva činjenica je da opstina Tivat ima stabilan i uravnotežen budžet, koji je u 2015. godini realizovan 110,44%, redovno ostvaruje suficit i najveći dio opredjeljuje za kapitalna ulaganja. Budžet iz godine u godinu pokazuje trend rasta a za 2016. je projektovan na iznos od 18.3 miliona eura. Na žalost opozicije.

PREDSJEDNIK OPŠTINE
Ivan Novosel s.r.