Rekonstruisan rezervoar vode u Mrčevcu

14 jun 2023

Opština Tivat je izvršila kompletnu rekonstrukciju rezevoara Božinovića voda u Mrčevcu. Na rezervoaru je postavljena nova hidroizolacija čime su sanirane pukotine koje su bile uzrokom velikih gubitaka vode. Izgrađena je šahta sa elementima za snabdijevanje vatrogasnih vozila u slučaju požara ili drugih hitnih intervencija. Rezervoar od sada ima i zonu sanitarne zaštite čime je povećana sigurnost vodoizvorišta i rezervoara.

Radove je izvodio konzorcijum ZS Company i Projektor doo, a vrijednost radova iznosila je 33.000,00€.

Rezervoar je napravljen 1889. godine od strane Austougarske i do sada je obnavljan jednom 50-tih godina prošlog vijeka, međutim nije poznat obim ovih radova. Nakon velikog zemljotresa 1979. nije rađena ozbiljnija rekonstrukcija, što je dovelo do toga da rezervoar kroz nastale pukotine gubi velike količine vode.

post slika