ROMACTED II: Opštini Tivat odobren grant vrijedan 15.000€

05 mar 2024

Opštini Tivat odobren je grant u iznosu od 15.000,00€ u okviru druge faze ROMACTED programa koji zajednički finansiraju Evropska Unija i Savjet Evrope.

Ciljevi projekta su usmjereni na poboljšanje lokalne demokratije, odgovornosti, inkluzivnosti i reagovanja prema romskim građanima. Dvije nove komponente, u poređenju sa prvom fazom koja je bila implementirana od 2017. do 2020. godine, fokusirane su na ublažavanje posljedica koje je prouzrokovao virus Covid-19 u romskim zajednicama i odgovorno budžetiranje prema Romima.

Projekne aktivnosti podrazumijevaju:

  • - Angažovanje lica iz romske ili egipćanske populacije sa srednjom stručnom spremom za obuku u Sekretarijatu za društvene djelatnosti, koja će podrazumijevati sticanje znanja i vještina vezanih za rad u administraciji lokalne uprave (kancelarijsko poslovanje, rad sa strankama, rad na računaru i sl.) i aktivno učestvovanje u realizaciji projektnih aktivnosti (organizacija radionica o ostvarivanju prava iz socijalne i dječje zaštite; zdravstvene zaštite; regulisanja građanskog statusa; izrade promo informativnog materijala i sl.). Obuka će trajati 4 mjeseca, a za istu će biti obezbjeđena adekvatna naknada;
  • - Organizaciju 5 radionica na temu informisanja pripadnika romske i egipćanske populacije o rješavanju građanskog statusa, ostvarivanja prava iz zdravstvene zaštite, ostvarivanja prava iz socijalne i dječje zaštite;
  • - Izradu promo informativnog materijala za potrebe radionica na jezicima razumljivim pripadnicima ove populacije;
  • - Opremanje IT kutka u OŠ “Drago Milović” sa 10 lap topova i projektorom;
  • - Organizaciju četvromjesečne obuke za rad na računaru za učenike iz romsko-egipćanske zajednice.

Period Covid-19 pandemije naročito je ukazao na sve manjkavosti obrazovnog sistema i dodatno uticao na isključenost RE populacije. U periodu pandemije, kada se nastava održavala na daljinu, đaci iz RE populacije su posebno bili u lošem položaju jer uglavnom nisu imali sredstva za rad (kompjutere) i osnovna znanja za rad na njima.

Opština Tivat prepoznata je kao lokalna uprava koja aktivno učestvuje u rješavanju problema u socijalnoj inkluziji RE populacije, naročito u oblasti obrazovanja, imajući u vidu da je ono najvažniji faktor u kvalitetnoj integraciji u širi društveni kontekst.

Tivat je, pored Glavnog grada Podgorice i opština Bar, Berane, Bijelo Polje, Herceg Novi, Nikšić i Ulcinj jedna od osam opština potpisnica Memoranduma o saradnji prve i druge faze ROMACTED projekta.

post slika