Saopštenje-sastanak u organizaciji društva prijatelja Kine i CG

17 apr 2015

Na inicijativu i u organizaciji Društva prijatelja NR Kine i Crne Gore, u saradnji sa opštinom Tivat, juče je u prisustvu predsjednika opštine Tivat Ivana Novosela održan sastanak sa predstavnicima kompanija Luštica development i Adriatic Marinas. Tema sastanka odnosila se na zajednički nastup na manifestaciji pod nazivom „ 2015 Kina-Zemlje Centralne i jugoistočne Evrope – sajam investicija i trgovine“ ( 2015 China-CEEC Expo on Investment & Trade) koji će se održati u kineskom gradu Ningbo, u periodu od 08-12.06. 2015. godine.

Sajam„China-CEEC, EXPO 2015“ proistekao je kao jedan od strateških ciljeva sa prošlogodišnjeg sastanka Predsjednika Vlada Kine i zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope koji se održao u Beogradu u periodu od 15-17.12.2014. godine, te kao takav predstavlja izuzetnu manifestaciju na kojoj će se okupiti najistaknutiji predstavnici državnih i lokalnih institucija i gradova zemalja Centralne i Jugositočne Evrope i Kine, kao i privrednici iz oblasti turizma, privrede, građevinarstva, obrazovanja, kulture i trgovine. Tokom četvorodnevne manifestacije, učesnici će imati priliku da promovišu resurse i potencijale svojih gradova i zemalja, ali da i kroz direktne pregovore sa predstavnicima kineskih gradova i institucija, kao i njihovim privrednicima, ugovore i konkretnu saradnju i finansijsku podršku za stateške projekte.
Akcentirajući benefite koji bi proistekli iz zajedničkog nastupa opštine Tivat, sa kojom Društvo ima potpisan Memorandum o saradnji, i najznačajnijih investitora sa područja naše opštine, Samir Hadžić, predsjednik udruženja Društva prijatelja NR kine i Crne Gore je istakao da Sajam EXPO 2015 predstavlja idealnu priliku za opštinu Tivat i njene investitore da promovišu svoje neiskorišćene turističke potencijale ali i da pokušaju doći do značajnih finansijskih ulaganja kineskih investitora na području naše opštine. Ističući ogromne potencijale kineskog tržišta kao i obrazlažući aktuelnu političku klimu u pravcu uspostavljanja tjesnije saradnje sa Kinom, između ostalog i zbog najveće kineske investicije u Crnoj Gori-izgradnje autoputa, predsjednik Novosel je izrazio zahvalnost predstavnicima Društva prijatelja NR Kine i CG na ukazanom povjerenju i interesovanju za opštinu Tivat, te predložio prisutnim investitorima da u zajedničkom nastupu sa opštinom Tivat uzmu učešća na ovoj značajnoj manifestaciji.
Konačna odluka o zajedničkom nastupu će se donijeti tokom naredne nedelje.

 

SLUŽBA PREDSJEDNIKA

post slika