Predsjednik opštine donio odluku o pokretanju aktivnosti na izgradnji Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju

03 jun 2013

Predsjednik opštine Miodrag Kankaraš je donio odluku o pokretanju aktivnosti na izgradnji Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju. Za Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju  opredijeljen je dio objekta Šoping centra na Seljanovu.
U cilju obezbjeđenja uslova za osnivanje Dnevnog centra izradiće se projekat rekonstrukcije prizemlja navedenog objekta, izvršiće se procjena ukupnih sredstava potrebnih za izgradnju Centra i nakon toga odrediće se način i uslovi osnivanja Dnevnog centra.
U sve ove aktivnosti biće uključena NVO „Evropski dom“- uduženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju.