Sastanak opštine Tivat sa predstavnicima CZIP partnerima na projektu „Orniba“ i JP „Morsko dobro“

25 jan 2013

U Budvi danas je održan sastanak predstavnika Opštine Tivat sa partnerima Centrom za zaštitu i izučavanje ptica na IPA projektu „ORNIBA“ i predstavnicima JP „Morsko dobro“.
Opštinu Tivat na ovom sastanku su predstavljali Tatjana Jelić, Petar Vujović i Dubravka Koparan. U ime centra za zaštitu i izučavanje ptica bile su Marija Stanišić i Jelena Delić a ispred JP „Morsko dobro“ Dragoljub Marković i Aleksandra Ivanović sa saradnicima.  Glavna tema sastanka bilo je usklađivanje planova i akcija JP „Morskog Dobro“ i CZIP, koji se tiču rekonstrukcije i infrastrukture na području Tivatskih Solila.

     Predstavnica CZIP Marija Stanišić prisutnima je predstavila projekat kao i aktivnosti koje su planirane u narednom periodu, neke od aktivnosti su : regionalne studije uticaja održivog upravljanja na ptice, rekonstrukcija insfrastrukture na području Tivatskih Solila, promocija sinergije birdwatchinga i turizma, održavanje ornitoloških kampova,  edukativnih radionica, promotivnih aktivnosti za lokalno stanovništvo, kampanja u medijima.
Takođe jedna od planiranih aktivnosti, sa kojom su se svi prisutni složili, je izgradnja privremenog objekta u vidu info punkta koji bi dodatno doprinio informisanju građana.
    
 Partneri iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine će se sastati u Trebinju 29.januara gdje će zajedno napraviti detaljan plan aktivnosti.