SEKRETAR/KA SEKRETARIJATA ZA UREĐENJE PROSTORA I IZGRADNJU OBJEKATA

24 dec 2016

Javni konkurs na radno mjesto SEKRETAR/KA SEKRETARIJATA ZA UREĐENJE PROSTORA I IZGRADNJU OBJEKATA - dalje