Sekretarijat za društvene djelatnosti organizovao posjetu Akvarijumu “Boka”

13 apr 2023

Na poziv Savjeta Evrope, nosioca ROMACTED II programa čiji je partner i Opština Tivat, Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Tivat u saradnji sa OŠ “Drago Milović” organizovao je posjetu Akvarijumu “Boka” za 85 učenika tivatske osnovne škole, povodom obilježavanja Međunarodnog dana Roma.

Vodiči Akvarijuma upoznali su učenike sa živim svijetom mora. Učenici su imali priliku da vide razne životinjske vrste prisutne u svjetskim morima, kao i one koje su tipične za Jadransko more i Bokokotorski zaliv sa akcentom na bazene sa ajkulama, meduzama i morskim konjićima.

Lokalna uprava opštine Tivat je još jednom iskazala spremnost da preuzme sve neophodne mjere i aktivnosti za eliminisanje svih oblika diskriminacije i nejednakosti, sa posebnim naglaskom na integraciju djece iz romske i egipćanske populacije u javni i društveni život naše zajednice.

post slika

Galerija